Zapojení kamen

Při montáži krbových kamen musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů. Pro zajištění správné funkce kamen je nutné, aby byl zaručen správný tah komína v hrdle kouřovodu. Krbová kamna doporučujeme připojit na samostatný komínový průduch.

Před instalací krbových kamen je nutné provést ověření nosnosti podlahy (stropu), zda splňuje podmínky únosnosti pro příslušný typ kamen v závislosti na jejich hmotnosti. Kamna musí být nainstalována na tepelně - izolační nehořlavé podložce, která přesahuje půdorys kamen po stranách a vzadu minimálně o 100 mm a vpředu o 300 mm. Pro možnost čištění spotřebiče, kouřovodu a komína je ke snadnému přístupu nutné ponechat dostatečný prostor.

Montáž krbových kamen určených pro zavěšení na zeď provedeme nejdříve instalací závěsných dílců (součást dodávky). Fixaci závěsných dílců na zeď je potřeba dimenzovat na váhu alespoň 200 kg - v případě použití kouřovodu jako komínu musíme počítat i s tímto nárůstem hmotnosti. Montáž krbových kamen na zeď musí předem posoudit odborník, který posoudí nosnost zdiva tak, aby nedošlo k jejich uvolnění. Dále je potřeba zajistit dostatečné protipožární vlastnosti zdi, na které budou kamna zavěšena. V případě umístění kamen na cihlovou zeď, nebo na zeď z nehořlavých materiálů, není předepsaná minimální vzdálenost kamen od zdi. V případě připojení externího přívodu vzduchu do kamen je potřeba si předem připravit dostatečně velký otvor pro přívod vzduchu. Pro lepší manipulaci doporučujeme udělat i otvor nad výstupem externího přívodu vzduchu, aby mohla být kamna bez potíží nadzvednuta.

HS Flamingo